WIBEIS là thương hiệu quốc tế về hệ thống đánh giá khoa học và tiêu chuẩn

Từ ngày 21 đến 23 tháng 8 năm 2018, Hội nghị thế giới về thương hiệu quốc tế và 67 phiên họp của hội nghị NGO LHQ được tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Ông Bruce, Chủ tịch Ủy ban điều hành của tổ chức phi chính phủ Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Hội nghị Thế giới về Thương hiệu Quốc tế, chủ trì hội nghị. Bài phát biểu quan trọng được thực hiện bởi Patrick Scarratta, Đồng chủ tịch Hội đồng Thương mại Quốc tế và Hội nghị Thế giới về Thương hiệu Quốc tế, Chủ tịch danh dự Giáo sư Guo Xian, Hội nghị Thế giới về Thương hiệu Quốc tế và Ủy ban Phát triển Thương hiệu Quốc tế Thế giới, Tiến sĩ Liu Yi. Từ hơn 100 quốc gia liên minh sứ mệnh đến Liên hợp quốc, đại diện doanh nghiệp châu lục của thế giới và Microsoft, Tổ chức hiệp hội Mercedes thay mặt cho 500 công ty hàng đầu, thương hiệu chất lượng quốc tế trên thế giới và hơn 1000 người đã tham dự cuộc họp. Hội thảo thế giới về thương hiệu quốc tế là do ủy ban thương hiệu thế giới và sứ mệnh liên minh của Liên hợp quốc tài trợ và tổ chức bởi hội nghị độc lập quốc tế, để “thảo luận về chất lượng xây dựng thương hiệu toàn cầu, phát triển thương hiệu quốc tế GongYi, xây dựng thương hiệu quốc tế mới” chủ đề, nhằm thúc đẩy việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững.

Các chủ đề chính của hội nghị này bao gồm:

  1. Thương hiệu quốc tế và mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc;
  2. Khái niệm khoa học và bản chất của thương hiệu;
  3. Đánh giá thương hiệu quốc tế đẳng cấp thế giới và các tiêu chuẩn và tiêu chuẩn quốc tế được chứng nhận;
  4. Điều lệ của Ủy ban Phát triển Thương hiệu Quốc tế Thế giới, Tuyên bố của Liên hợp quốc về Hội nghị Thế giới về Thương hiệu Quốc tế, Phác thảo Phát triển Liên Hợp Quốc cho các Thương hiệu Quốc tế Thế giới và việc xác định Ngày Quốc tế Thế giới;
  5. Danh sách và huy chương của 500 thương hiệu chất lượng quốc tế hàng đầu thế giới được phát hành; WIBEIS (Hệ thống toàn cầu đánh giá thương hiệu quốc tế) được áp dụng để xây dựng thương hiệu quốc tế thế giới và hình thành văn hóa thương hiệu quốc tế.

banner-temhg